درباره دانشگاه

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و در اجرای سیاست تعمیم و گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی نامه شماره 3298/34/773 مورخ 28/2/1362 هجری شمسی هیات تخصصی پزشکی وزارت را جهت ارزیابی و انتخاب محل برای ایجاد دانشکده پزشکی به مازندران اعزام نمود. هیات مزبور پس از بازدید از شهرهای ساری، بابل و گرگان، بابل را به علت داشتن امتیازاتی از جمله مکان مناسب (باغشاه) و عنایت و پشتیبانی زعیم عالیقدر حضرت آیت اله روحانی (قدس سره الشریف) نماینده محترم وقت ولایت فقیه در استان، به عنوان محل تاسیس اولین مرکز آموزش پزشکی شمال کشور برگزید (خبر مندرج در روزنامه رسمی 8/17/1362 ه.ش) که با تایید شورای گسترش وزارت علوم مجوز تاسیس دانشکده صادر گردید. دانشکده پزشکی بابل در ابتدا با توجه به وضعیت مدیریتی آموزش عالی آن زمان کشور که در اختیار وزارت علوم قرار داشت، تحت پوشش مدیریتی دانشگاه مازندران با مرکزیت بابلسر و ریاست آقای دکتر رضا مستقیم قرار داشت.

سرانجام با پذیرش 50 نفر دانشجوی دکتری پزشکی عمومی از طریق آزمون سراسری، در بهمن 1364 هجری شمسی با حضور وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی وقت جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.

آقای دکتر خالق نژاد در سال 1364 علاوه بر مسئولیت راه اندازی دانشکده از سوی آقای دکتر فاضل به عنوان رئیس دانشگاه مازندران برگزیده شدند و ایشان آقای دکتر عسگری نورباران متخصص جراحی عمومی را به عنوان اولین رئیس دانشکده پزشکی منصوب نمودند.

دانشکده تا سال 1370 ساختمان مجزایی نداشت و امورات اداری و آموزشی (علوم پایه) آن در ساختمان های پراکنده باغشاه انجام می شد، در این سال ساختمان دانشکده با حضور جناب آقای دکتر رضا ملک زاده وزیر محترم وقت بهداشت افتتاح گردید.

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای 7 دانشکده، 364 عضو هیات علمی است که سالانه حدود 3448 دانشجو را در زمینه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی آموزش می دهد.