مراسم تودیع ومعارفه مسئول جدید حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تودیع ومعارفه مسئول جدید حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم تودیع ومعارفه مسئول جدید حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل

با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،معاونین دانشگاه مورخ21/12/95 در دفتر حراست دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است از زحمات موسوی مسئول حراست قبلی دانشگاه ومدیر کل حراست فعلی استانداری مازندران تقدیر شد.

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد