آیین وداع با یک شهید گمنام در دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل

آیین وداع با یک شهید گمنام در دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل

دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل استقبال پرشوری از شهید گمنام در این دانشگاه به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دانشگاه علوم‌پزشکی بابل میزبان شهید گمنامی بود که در عملیات خیبر حضور داشت و خیبری جاویدان شد.

در این مراسم که از ساعت ۱۵ عصر با ورود شهید گمنام از درب اصلی دانشگاه آغاز و سپس به سمت مزار شهدای گمنام این دانشگاه ادامه یافت و با استقبال پرشور مدیران،همکاران و دانشجویان این دانشگاه همراه بود.

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد