افتتاح خانه بهداشت شهید آباد بندپی غربی

افتتاح خانه بهداشت شهید آباد بندپی غربی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،گشایش خانه بهداشت بالا شهید آباد بندپی غربی با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ،جمعی از مسئولین دانشگاهی وخیرین محترم افتتاح و به بهره برداری رسید.

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد