کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین

کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین

به اطلاع مي رساند کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین آن ( مدت ۸ ساعت) با همکاری متخصصان سازمان جهاد دانشگاهی شعبه مازندران و با سر فصل های :
۱)  آیین نامه ها و مقررات مراکز رشد و پارک علم و فناوری
۲)  قوانین و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکت های دانش بنیان
۳)  قوانین و دستوالعمل های حمایت از شرکت های دانش بنیان
۴)  معافیت مالیاتی/ نظام نامه مالی/ لیزینگ/ معافیت گمرکی و سایر موارد
۵)  پرسش و پاسخ


روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۸ صبح در محل سالن توانمند ساز ی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه برگزار می گردد.

جهت هماهنگی با شماره ۳۲۱۹۴۱۵۲ تماس بگیرید.

 


گروه خبر:               تعداد