اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 95/8/21 برای خوشه های شغلی غیر از پرستار، ماما و فوریتهای پزشکی

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 95/8/21 برای خوشه های شغلی غیر از پرستار، ماما و فوریتهای پزشکی

قابل توجه افراد واجد شرایطی که بر اساس کارنامه در ردیف معرفی شدگان ( خوشه های شغلی غیر از پرستار، ماما و فوریتهای پزشکی) قرار گرفته اند:

افراد فوق الذکر لازم است در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 95/11/30 و 95/12/1 با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ، بررسی مدارک و سایر مراحل پذیرش به اتاق شماره 2 معاونت توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه (آقای حسین زاده) مراجعه نمایند.

 


گروه خبر:               تعداد