برگزاری کنفرانس علمی یک روزه اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، کنفرانس علمی یک روزه اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اعضاهیئت رئیسه دانشگاه،روسای دانشکده ها، اساتید واعضای هیئت علمی مورخ 26/11/95 در سالن امام علی (ع )دانشگاه برگزار شد گفتنی است:در این کنفرانس دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به موضوعات اهمیت اخلاق پزشکی،تعریف اخلاق پزشکی،مدیریت اخلاق پزشکی،اخلاق پزشکی در دوران اسلامی، اخلاق پزشکی در ایران باستان،چگونگی برخورد با بیماران  سخنانی راعنوان داشتند.

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد