بازدید رییس محترم مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید رییس محترم مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در این برنامه که با حضور دکتر سید علی حسینی، رییس محترم مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضای هیات رییسه و هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و روسای دانشکده های تابعه این دانشگاه برگزار شد.

 در این نشست دکتر ربیعی، رییس دانشگاه ضمن خیر مقدم و قدردانی از بذل عنایتهای همیشگی رییس محترم مرکز امور هیات علمی وزارت در جهت تامین کادر هیات علمی و پاسخگویی به موارد نیازمند مشاوره، حضور ایشان جهت بازدید از این دانشگاه را فرصت مغتنمی جهت رفع کمبودهای کادر هیات علمی برشمردند.

در ادامه  دکتر نیک بخش، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر سیمین موعودی، سرپرست محترم مرکز امور هیات علمی دانشگاه به معرفی دانشگاه و دانشکده ها، معرفی مرکز امور هیات علمی، وضعیت موجود اعضای هیات علمی دانشگاه، روند ده ساله جذب عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل (1395- 1386)، وضعیت استخدام هیات علمی ایثارگران بر اساس بند «ز» ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم ( 1395-1390)، روند چهارده ساله ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاه (1394- 1380)، معرفی برخی فعالیتهای مهم انجام گرفته در مرکز امور هیات علمی دانشگاه در طی سالهای 1395- 1392 از جمله بایگانی الکترونیک اسناد اعضای هیات علمی، تنظیم مجموعه گزارش عملکرد سالیانه اعضای هیات علمی، بررسی سوابق پرسنلی اعضای هیات علمی و تنظیم فرم خلاصه خدمتی، فعالیت شورای اجرایی تمام وقتی دانشگاه، فعال کردن کمیسیون مشترک معاونتهای آموزشی و درمان دانشگاه، گسترش برنامه های توانمند سازی اعضای هیات علمی، حمایت از اعزام اعضای هیات علمی به فرصتهای مطالعاتی، سامانه جامع کنترل تردد اعضای هیات علمی، ارزشیابی و ترفیع سالانه اعضای هیات علمی، حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان و همچنین رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی از جهت به کارگیری در قالب تعهدات قانونی یا شرکت در آزمونهای فوق تخصصی و فلوشیپ یا لحاظ نمودن امتیازات مربوطه در زمان ارزیابی صلاحیت علمی استخدام پیمانی، حمایت دانشگاه جهت تعامل با دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور در قالب عضو هیات علمی وابسته، حمایت دانشگاه از اعضای هیات علمی جدیدالورود ( به خصوص مشمولین تعهدات قانونی) و اعلام نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای امور هیات علمی در دانشگاه پرداختند.

در این جلسه مهمترین تهدید و چالش دانشگاه در حیطه مرکز امور هیات علمی، قدمت تشکیلات بسیاری از دانشکده های تابعه و کمبود ردیفهای هیات علمی اعلام گردید. سایر تهدیدها و چالشهای دانشگاه نیز بازنشستگی اعضای هیات علمی و کمبود مجوزهای استخدامی دانشگاه جهت جایگزینی ایشان در فراخوانهای استخدام هیات علمی، عدم معرفی عضو هیات علمی در برخی رشته های تخصصی و فوق تخصصی علیرغم اعلام نیاز دانشگاه، مجوز موافقت قطعی دانشکده طب سنتی، نیاز به موافقت قطعی گروههای آموزشی دانشکده دندانپزشکی، عدم استقلال سه گروه آموزشی دانشکده توانبخشی و نیاز به موافقت قطعی تشکیلات سازمانی برخی مراکز تحقیقاتی دانشگاه اعلام شده است.

متعاقب آن هریک از اعضای هیات رییسه، هیات اجرایی جذب و روسای دانشکده های تابعه دانشگاه به بیان نقطه نظرات، سوالات و نیازمندیهای واحدهای مرتبط  پرداختند.

دکتر حسینی، رییس محترم مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، ضمن پاسخگویی به تمامی موارد مطروحه، از مجموعه فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل در حیطه امور هیات علمی اعلام رضایت فرمودند و جهت اعطای مجوزهای استخدامی دانشگاه و تامین کادر تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه ( در قالب نیروهای مشمول تعهدات قانونی) مساعدتهای خود را اعلام نمودند.

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد